10 jaar logo

Bezoek zeker eens onze sociale media!

website2

Methodeschool van Veldeke

Misschien iets voor jou?

Maar wat betekent 'methodeonderwijs'?

In een methodeschool leer je op basis van een bijzondere pedagogische en didactische methode. Je persoonlijke motivatie staat daarbij centraal! Je leerkrachten en de school zorgen voor een evenwichtige sturing, op basis van succesvolle, wetenschappelijk onderbouwde tools. Volledig gericht op jóuw individuele ontwikkeling.

Leren met vallen en opstaan.

In methodeschool van Veldeke kom je terecht in een hechte groepssfeer en een veilige leeromgeving. Je krijgt er – net zoals jouw leerkrachten - alle kansen om jezelf te ontwikkelen. En… fouten maken mag! Want leren doe je met vallen en opstaan. Uiteraard moet je enkele vaste structuren en systemen respecteren, maar je krijgt alle aandacht en ruimte voor jouw persoonlijke leertraject.

Onze visie?

Graag is beter!

Wat je graag doet, doe je beter! Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor je leerkrachten en voor heel onze school. Vandaar onze slogan ‘Graag is beter’. Methodeschool van Veldeke staat dan ook voor zoveel meer dan voor lessen en leerplandoelen alleen…

Welkom in onze community.

Samen met jou, je leerkrachten, je ouders, het CLB, vakexperten enzovoort vormen we een hechte gemeenschap, een ‘Community’. Samen bereiden we je voor op een maatschappij in volle verandering. Natuur, cultuur, media, sport, welzijn, kunst… het zijn maar een paar aspecten die tijdens de lessen ruim aan bod komen. Via ons methodeonderwijs leer je via ‘trial & error’.

Je ontdekt dat je eerst zelf iets moet doen als je wil dat er iets verandert. We dagen je permanent uit om in gesprek te gaan en reiken je praktische tools aan om effectief samen te werken aan noodzakelijke veranderingen. Zo geef jij mee vorm aan de maatschappij van morgen.

Klaar om er mee in te vliegen?

Onze waarden?

Jij regisseert je leven

Aangezien het om jouw leven en jouw studies gaat, heb jij de regie in eigen handen! Jij neemt bij van Veldeke dus zelf initiatief over wat en wanneer je leert en studeert:

je schat zelf in welk vak je meer of minder tijd geeft,
je werkt studiewijzers af op eigen tempo,
je kiest welke vakken extra aandacht verdienen tijdens de flex-uren,
je gebruikt herkansingsmomenten om jouw resultaten te verbeteren.

Vind je al die zelfstandigheid toch nog wat moeilijk? Geen probleem! Je leraren zijn geknipt om je daarbij te begeleiden.

website initiatief
website participatie

Iedereen leert van iedereen

Samen staan we sterk. Door samen te werken, leren we immers van elkaar en helpen we elkaar vooruit. In onze methodeschool komt deze ‘participatie’ maximaal tot zijn recht:

tijdens de lessen en activiteiten zit je samen met leerlingen uit verschillende leeftijdsgroepen en met verschillende interessegebieden,
bij de uitvoering van de projectwerken krijgt ieder zijn eigen rol in het geheel. Zo leren zowel de leerlingen als de leraren van en met elkaar.

Wederzijds respect en gelijkwaardigheid zijn bij ons van fundamenteel belang. Spreek je leraar dus gewoon maar met de voornaam aan. En wil je graag je mening ventileren? Zowel jij als je ouders beschikken over een feedbackforum.

Je bent zoveel meer dan je schoolresultaten alleen...

Onze school leeft, ademt en groeit door het individuele engagement van iedereen in onze Community. Daarom is niet alleen jouw inzet voor je schoolwerk belangrijk. Voor ons telt ook dat je openstaat voor nieuwe dingen. Dat je deelneemt aan projecten binnen én buiten de school en dat je op een positieve manier bijdraagt aan de gemeenschap. Zo vorm jij mee de maatschappij! Om een paar voorbeelden te geven:

je zet mee jouw stempel op de projecten in de les,
je zet tussen de lessen door je schouders onder activiteiten die jij leuk vindt,
vanaf de derde graad zet je op je stageplaats je kennis en skills om in de praktijk,
je neemt deel aan de maatschappij buiten de school door te informeren, te sensibiliseren en activiteiten mee uit te voeren.
website engagement

Onze tools?

Onze methodeschool reikt je de nodige middelen aan om zelfstandig te werken, jezelf permanent uit te dagen en te groeien.

Onze inspiratiebronnen?

parkurst1-1

Helen Parkhurst

Zelfstandigheid en verantwoordlijkheid

Onze school heeft haar Studiewijzer, Toetsenwijzer en Co-beurtrol gebaseerd op de visie van Helen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs. Parkhurst introduceerde de idee om een klasgroep in te richten met verschillende leeftijden. De focus ligt op samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht wisselt instructiemomenten af met zelfstandig werk. Zo maakt hij tijd om élke leerlingengroep ook individueel te coachen. Dankzij de tools kunnen de anderen ondertussen volledig zelfstandig zichzelf bijsturen.

640x640_10902554

John Hattie

The teacher matters!

John Hattie onderzocht allerlei modellen, processen en strategieën die in het onderwijs worden toegepast. Hij maakte een overzicht van alle aspecten die een zeer positieve invloed hebben op het leerproces van leerlingen. In van Veldeke hebben we daaruit het belang van klasgesprekken en gerichte feedback meegenomen. Ook zijn principe ‘The teacher matters’ staat bij ons centraal. Want hoe goed een schoolsysteem ook is, de leerkracht heeft de grootste positieve invloed op het leerproces van elke individuele leerling.

Celestin-Freinet1

Célistin Freinet

Onze visie ‘Graag is beter’ is gebaseerd op het Freinetonderwijs. Oprichter Célestin Freinet zet de leerling centraal. Hij gaat ervan uit dat je pas iets kan leren als je er klaar voor bent. Expressie en vrije tekst zijn voor hem van fundamenteel belang. Zijn 32 stellingen zijn vandaag nog steeds zeer actueel. Wij baseerden ons voor onze methodeschool op de volgende zes:

  • Aard en gedrag van een kind worden mee bepaald door zijn lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
  • Dwang werkt verlammend. Veeleisende maar zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening dan eenvoudige maar opgedrongen activiteiten.
  • Kennis verwerf en onthoud je niet door het inprenten van regels en voorschriften, maar door ondervinding.
  • Kinderen hebben een hekel aan kuddewerk. Ze werken liever individueel of in groepjes te midden van de klas als leef- & werkgemeenschap.
  • Orde en discipline zijn nodig in de klas.
  • De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school. Een autoritair schoolregime kan nooit bijdragen tot de vorming van democratische burgers.

Contacteer ons

Ben je een student en op zoek naar een stageplaats? Mail je aanvraag naar stage@vvx.go-next.be .

Invalid Email
Please check the captcha to verify you are not a robot.

Nieuw adres:
Gazometerstraat 4
3500 Hasselt

011/93 32 77
secretariaat@vvx.go-next.be
directeur@vvx.go-next.be

Scroll naar top