STUDIERICHTINGEN

Overzicht

1ste jaar

Om je voor te bereiden op de keuze van je basisoptie in het tweede jaar, doorloop je in het eerste jaar in een doorschuifsysteem alle basisopties (zie opsomming onderaan) behalve Klassieke Talen.

Als je kiest voor Klassieke Talen heb je automatisch 3 lesuren per week Latijn en een kennismaking Grieks.

 • Kunst & Creatie
 • Stem-Wetenschappen
 • Klassieke Talen
 • Moderne Talen & Wetenschappen
 • Economie & Organisatie

2de jaar

Je kan kiezen uit 5 basisopties:

kenc geel

Kunst & creatie

"Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder" zong Ramses Shaffy in 1971.
De meeste van deze gaan wij beleven tijdens de lessen Kunst en Creatie!
JIJ creëert elke les kunst. Tijdens de lessen komt kunst in alle opzichten aan bod.
Je leert op een positieve manier samen te werken en communiceren maar evengoed individueel een methode te ontwikkelen om zelfstandig te werken aan een opdracht.

stem groen

STEM-wetenschappen

Tijdens de lessen STEM werk je aan projecten waarin wetenschappen, wiskunde, techniek, technologie, engineering en computerwetenschappen aan bod komen. Je leert aan wetenschappelijk onderzoek doen en je oefent het probleemoplossend denken. Je werkt altijd met meerdere personen samen aan een project.

klassiek groen

Klassieke talen

In de lessen Latijn bestuderen we de cultuur van de Romeinen aan de hand van originele Latijnse teksten. Hiervoor heb je natuurlijk een basiskennis van woordenschat en grammatica nodig. Wat je in de les Latijn leert, kan je onmiddellijk gebruiken bij de studie van moderne vreemde talen. Daarnaast is deze studierichting een ideale voorbereiding op je hogere studies, aangezien je een goede studiehouding aanleert.

mew geel

Moderne talen & wetenschappen

Ben jij niet alleen een wetenschapper, maar ook een culturele duizendpoot en ben je geïnteresseerd in verschillende talen? Sta je te popelen om jouw schriftelijke en mondelinge skills te laten zien en om hierin te groeien? Dan ben jij de perfecte match voor de studierichting “Moderne talen- wetenschappen” !

eeo blauw

Economie & organisatie

Ben je ontzettend geboeid door geld en centen? Kriebelt het wel eens om iets te organiseren of te ondernemen? Heeft economie je altijd iets gezegd en iets losgeweekt in je? Aarzel dan niet om het economisch team op onze school te versterken en geef ons de kans om jouw 'eco-skills' verder te ontplooien.

Dit zijn de studierichtingen gebaseerd op het vernieuwde leerplan.

3vV

 • Moderne talen
 • Natuurwetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Economische wetenschappen

4vV

 • Moderne talen
 • Natuurwetenschappen
 • Humane wetenschappen
 • Economische wetenschappen

In 4vV kan je ervoor kiezen om je hoofdvak in het Engels te volgen (CLIL). Dit kan voor alle richtingen behalve moderne talen.

 • Natuurwetenschappen: biologie, chemie
 • Humane wetenschappen: gedrag- en sociale wetenschappen
 • Economische wetenschappen: economie

Je kan kiezen uit 6 richtingen

 • Humane wetenschappen
 • Economie - Moderne talen
 • Economie - Wiskunde
 • Wetenschappen - Wiskunde
 • Wetenschappen - Moderne talen
 • Moderne talen

In 5vV kan je ervoor kiezen om je hoofdvak in het Engels te volgen (CLIL). Dit kan voor alle richtingen behalve moderne talen.

 • Natuurwetenschappen: biologie, chemie
 • Humane wetenschappen: gedrag- en sociale wetenschappen
 • Economische wetenschappen: economie
huwe

Humane wetenschappen

Humane Wetenschappen in de derde graad sluit rechtstreeks aan op de gelijknamige studierichting van de tweede graad. Observatie en analyse van aspecten van mens en samenleving blijven belangrijk maar, méér dan in de tweede graad, wordt nu aandacht geschonken aan synthesevaardigheid. Na observatie en analyse maak je een eigen synthese en neem je een onderbouwd standpunt in. Op inhoudelijk vlak worden andere aspecten van mens en samenleving belicht. De aangeboden inhouden zijn complexer en worden ook meer uitgediept dan in de tweede graad. Bovendien leer je zelf een onderzoek opzetten, uitvoeren en verwerken.

Humane wetenschappen is voor jou een geschikte studierichting als:

 • je een positieve, kritische ingesteldheid bezit t.o.v. mens en maatschappij,
 • je jouw abstract denkvermogen wil verfijnen om op grondige wijze fenomenen te kunnen analyseren en synthetiseren.
 • je openheid en respect toont voor de visie en de leefwijze van mensen in diverse culturen
 • je naast een literaire en artistieke gevoeligheid, ook een groot empathisch vermogen vertoont.
 • je een levendige verbeeldingskracht hebt en niet bang bent om die ook expressief te uiten
 • je bereid bent om zelfstandig en in groep bepaalde opdrachten uit te voeren
 • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hoger onderwijs in de gedrags- en menswetenschappelijke disciplines.
ecmt

Economie - Moderne talen

Je combineert inzicht in de complexiteit van de sociaal-economische samenleving met de vervolmaking van je communicatieve vaardigheden en talenkennis.

Economie – Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:

 • je een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen,
 • je helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken,
 • je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
 • je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen,
 • je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur,
 • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op (economisch) hoger onderwijs dat eerder praktijkgericht is (professionele bachelors).
ecwi

Economie - Wiskunde

Je gebruikt de abstracte werkelijkheid van de wiskunde in de analyse van sociaal-economische vraagstukken. De studie van de economie wordt wiskundig ondersteund, onder meer via het gebruik van modellen, grafieken, extrapolatie en symbolen. In deze richting wordt economie gecombineerd met 6 uren wiskunde en een sterk pakket wetenschappen (fysica en chemie worden versterkt via het complementaire gedeelte).

Economie – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:

 • je een meer dan gewone belangstelling hebt voor aspecten van het economisch handelen,
 • je helder, logisch, analytisch en kritisch kunt denken,
 • je voor wiskunde systematisch goed scoort,
 • je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
 • je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
 • je een studierichting beoogt die je ook goed voorbereidt op studies met een zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).
wewi

Wetenschappen - Wiskunde

De richting Wetenschappen – Wiskunde biedt je de kans een dieper inzicht te verwerven in de modelverklarende aspecten van de wetenschappen. In de richting Wetenschappen-Wiskunde wordt het pakket wetenschappen versterkt. De leerstof wordt uitgediept door experimenten uit te voeren en door toepassingen te bestuderen uit sport, techniek, geneeskunde,… Door de uitbreiding Wiskunde worde zowel meer wiskundige theorieën als meer concrete toepassingen behandeld. Zo ben je beter voorbereid op de wiskunde in het hoger onderwijs. We willen je niet alleen laten kennismaken met “de pure schoonheid van de wiskunde”, maar ook met enkele speelse aspecten ervan.

Wetenschappen – Wiskunde is voor jou een geschikte studierichting als:

 • je voor wiskunde en wetenschappen systematisch goed scoort,
 • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
 • je kan doorbijten tot je een moeilijk vraagstuk hebt opgelost of een ingewikkeld stuk theorie begrijpt,
 • je inventief en creatief met wiskundige problemen kan omgaan tot je een oplossing vindt,
 • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
 • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op studies met een zwaar wetenschappelijk en wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors).
wemo

Wetenschappen - Moderne talen

De combinatie van talen met wetenschappen is een combinatie die niet vanzelfsprekend is. De beide polen verwijzen immers naar domeinen die op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken hebben. Toch biedt deze combinatie heel wat perspectieven en kunnen de twee polen elkaar gunstig beïnvloeden. Meer nog: ze zorgen voor een evenwicht tussen de specifiek menselijke en de meer abstract-wetenschappelijke aspecten van de vorming.

Wetenschappen - Moderne talen is voor jou een geschikte studierichting als:

 • je jouw interesse voor exacte wetenschappen wil koppelen aan je belangstelling voor taal en communicatie,
 • je gemotiveerd bent voor talenstudie, je bereid bent de vier vaardigheden voortdurend te oefenen en spreekdurf bezit,
 • je interesse hebt voor intermenselijke contacten, die je door de kennis van vreemde talen kunt verruimen,
 • je geïnteresseerd bent in literatuur en cultuur,
 • je een grote belangstelling hebt voor de verklaring van natuurverschijnselen,
 • je nauwgezet en methodisch kan werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten,
 • je voldoende wiskundige vaardigheden bezit om wetenschappelijke waarnemingen in wiskundige formules om te zetten,
 • je een studierichting beoogt die je goed voorbereidt op hogere studies met een niet te zwaar wiskundig pakket (academische bachelors en masters) of meer praktijkgerichte wetenschappelijke studies (professionele bachelors)

Gazometerstraat 4
3500 Hasselt

011/93 32 77
secretariaat@vvx.go-next.be
directeur@vvx.go-next.be

Scroll naar boven